HoLEP Prostat Ameliyatı

Holmium Lazer Prostat Ameliyatı (HoLEP)

Benign prostat hiperplazisi (BPH) sıklıkla orta yaş üstü erkekleri etkileyen bir durumdur. 60 yaşındaki erkeklerin yarısı ve 85 yaşındaki erkeklerin %90’ı bu durumdan etkilenmektedir. BPH, hafif alt üriner sistem semptomları ile başlayıp üriner retansiyon (idrar yapamama) ve böbrek yetmezliğine kadar giden bir klinik gösterebilir . BPH’nın cerrahi tedavisinde birçok farklı prosedür uygulanmaktadır. Hasta için en uygun yöntemin belirlenmesi, cerrahi sonrası sonuçların en iyi, komplikasyon oranlarının ise en az olmasını sağlayacaktır.

Holmium lazer ile prostat rezeksiyonu ilk olarak 1995‘te Gilling ve ark.’ları tarafından tariflenmiş, birkaç yıl sonra ise; bu yöntem prostat enükleasyonuna dönüştürülmüştür. Son dönemde yapılan çalışmalarla HoLEP’in diğer minimal invaziv cerrahi yöntemlerden daha avantajlı olduğu gösterilmiştir. Bu sebeple popülarite kazanmış ve dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bir cerrahi haline gelmeye başlamıştır .

Prof. Dr. Tarık Yonguç - HOLEP
Prof. Dr. Tarık Yonguç Holep 2

Holmiyum lazer teknolojisi, BHP (İyi huylu prostat büyümesi) tedavisinde sıklıkla başvurulan ve tercih edilen, günümüzdeki en modern ve başarılı tedavi yöntemidir. HoLEP Teknolojisi, prostatın lazer ile prostat kapsülünden sıyrılarak çıkarılması anlamına gelmektedir. HoLEP, özellikle son 10 yılda yaygın olarak başvurulan bir yöntem olmakla beraber prostat büyümesi tedavisinde oldukça olumlu sonuçlar vermiştir.

HoLEP ameliyatı; iyi huylu prostat büyümesi hastalığı söz konusu olduğu takdirde, ilaç tedavisine rağmen hastalık konusunda belirgin bir iyileşme saptanamayan hastalarda şu durumlara rastlandığı takdirde gerekli görülür ve uygulanır:
•    Hastanın yakınma ve şikâyetlerinin çok olması,
•    Hastanın idrarını yapamaması (glob ) nedeniyle mesaneye sonda konulmak zorunda kalınması,
•    Hastanın idrar yaptıktan sonra dahi mesanesinde yüksek miktarda (>100 ml) idrar kalması,
•    Hastada belirtileri bir türlü geçmeyen enfeksiyon, kanama ve taş oluşumu, böbrek fonksiyonlarında bozulma  gibi başka sıkıntıların oluşması.

HOLEP CERRAHİ TEKNİK

Holep operasyonu spinal (belden aşağısı uyuşturularak) anestezi altında uygulanabilen bir cerrahi tekniktir. 26 F çapında rezektoskop adı verilen bir alet vasıtasıyla üretradan (idrar kanalı) girilerek prostat dokusunun bulunduğu alana ulaşılır. 550-600 mikron çapında laser fiberler yardımıyla holmiyum YAG lazer enejisi  kullanılarak büyüyen ve tıkanıklık oluşturan prostat adenom dokusu prostat kapsülü ile adenom dokusu arasına girilerek kapsülden sıyrılır. Bu dokular  hangi teknikle yapıldığına bağlı olarak 2 veya  3 parça halinde idrar torbasının içine atılır. İdrar torbasındaki prostat dokuları morselatör adı verilen ayrı bir cihaz yardımıyla küçük parçalara ayrılarak dışarı alınır. Dışarı alınan prostat parçaları patolojik değerlendirme amacıyla patoloğa göderilerek değerlendirilir. İşlem sonrası 1 gece hastanede takip edilen hastanın sondası 24 -48 saat içinde alınır.

HOLEP CERRAHİ TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

  • HoLEP yöntemi, elektrik enerjisi ile yakmak yerine lazer ile ayırma prensibiyle uygulandığı için sondası çekilen hasta idrara çıkarken disüri adı verilen yanma hissini yaşamaz.
  • HoLEP ameliyatı; düşük kanama riski, hastanede yatış süresinin kısa olması ve hızlı iyileşme süreci gibi avantajlar sunduğu için hastalar, 24 saat gibi kısa bir sürede sondalarından kurtularak normal hayatlarına hızlı dönüş yapabilirler.
  • HoLEP operasyonunun sağlıklı dokuya etkisi 0.4 mm’den daha az olması hasebiyle, prostat kapsülü etrafından geçen ve cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirler zarar görmemektedir. Bundan dolayı hastalarda ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmemektedir.
  • HoLEP ameliyatında çıkarılan dokularda yanma defekti gelişmediği için, patologlar dokuyu çok daha rahat bir şekilde incelemekte ve muhtemel kötü huylu oluşumların gözden kaçma olasılığı düşmektedir.
  • HoLEP teknolojisi ile prostat dokusu tam olarak çıkarıldığı için hastalığın yineleme riski oldukça düşüktür.
  • HoLEP teknolojisi ile uygulanan prostat büyümesi ameliyatı, spinal anestezinin (belden aşağısının uyuşturulması) yeterli görüldüğü bir operasyondur.
  • Lazer ile tedavi uygulanan ameliyatlarda, lazerin kanamaları kontrol etme özelliği sayesinde hasta daha az kan kaybetmektedir. Ayrıca kalp ve ciğer hastalığı olanlar ve bundan dolayı kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar için de HoLEP teknolojisi ile prostat ameliyatı, başarıyla uygulanabilen bir yöntemdir.

One thought on “HoLEP Prostat Ameliyatı”

  1. Güzel Bilgilendirme için teşekkürler

Add a Comment

Your email address will not be published.